Velkommen til Odder Firma Idræt!

Ordinær generalforsamling
Mandag den 27 februar 2023 kl.18.00.
Spektrum Odder, Parkvej 5, Odder.
Møderum 4.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning og udvalgenes beretning.

( herunder pokal overrækkelse).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
6. Valg i henhold til lovene:
Bestyrelsen:
Formand: Kell Redzin - Modtager ikke genvalg
Næstformand: Egon Glerup  -Ikke på valg
Kasserer: Lis Kristensen - Ikke på valg
Sekretær: John Sørensen - På valg
Best. Medlem: Magnus Jønsson - Ikke på valg
Best. suppleant: Poul Jensen - på valg

Udvalgsformænd:
Badminton - John Sørensen - på valg lige år
Bowling - Magnus Jønsson - på valg lige år
Cykling - Ole Poulsen - på valg lige år
Petanque - Sonja Glerup - på valg lige år
Kroket - Gudrun Julius - på valg lige år
Revisorer:
Revisor Ole Peter Andersen - Ikke på valg
Revisor Jørgen Zacher Nielsen - på valg
Revisor suppleant Bodil Hesselbjerg - på valg


7. Eventuelt.

Vedrørende punkt 4 skal forslag være formanden i hænde 8 dage før
genralforsamlingen.
Odder Firma Idræt er efter generalforsamlingen vært med lidt mad, så vi vil gerne have tilmelding til Kell Redzin Tlf. 41260228 eller mail odderfirmaidraet@gmail.com senest Fredag den 17 februar 2023.

Odder d. 20.01.2023.
Kell Redzin.

Alle vores aktiviteter er åbne igen!

I Odder Firma Idræt byder vi alle velkomne - både enkeltstående medlemmer, kolleger og familier. 

Fællesskab og samvær omkring idræts- og motionsaktiviteter.
Kollegamotion på arbejdspladsen og medarbejdernes sundhed. Events med høj puls, hvor sammenholdet dyrkes.

Vi har helt sikkert en aktivitet for dig, og hvis du brænder for at starte en aktivitet, så sig til!

Alle kan deltage - børn, unge, voksne, voksne som føler sig unge, og seniorer.