Events i Odder Firma Idræt

Odder Firma Idræt arbejder for/bakker op om at få forskellige event til lokalområdet, som kan være med til at stærke sammenholdet både i det private og på arbejdspladserne. 

Vi har lige nu et smalt udvalg af events, men har du nogle forslag eller et event du gerne vil have vores hjælp til, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Odder Firma idræt

                       Indkalder til Ordinær Generalforsamling.

Mandag den 27. februar 2023 kl. 18.00 i Spektrum, Parkvej, Odder.

Møderum 4.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for 2024
  6. Valg i henhold til lovene.

Vedrørende punkt 4 skal forslag være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Odder Firma Idræt er efter generalforsamlingen vært med lidt mad, så vi vil gerne have tilmelding til Kell Redzin tlf. 41260228 eller mail  odderfirmaidraet@gmail.com senest  Fredag den 17. februar 2023.

Kun for medlemmer af Odder Firma Idræt.

P.b.v

Kell Redzin

Odder Firma Idræt.

Tilbud for Firmaidrætten